Pobedimo hronični umor zajedno

hronicniumor@gmail.com

hronični umor

pobedimo ga zajedno

ŠTA JE MANIPULACIJA-i tehnike samozaštite

Šta je manipulacija- drugi vuku konce umesto nas
ŠTA JE MANIPULACIJA-i tehnike samozaštite

O manipulaciji

Šta je manipulacija, je nekada teško odrediti. Ona je često skrivena i upakovana i na prvi pogled neuhvatljiva. Sigurna sam da svi veliki govornici, političari i ljudi na visokim funkcijama, kao i menadžeri, ozbiljniji trgovci, prolaze obuke i edukacije iz psihologije upravljanja ljudima i NLP-a.

Manipulacija je stara koliko i ljudski rod, ali danas sve prisutnija, u momentu kada se gubi otvorena i asertivna ljudska komunikacija u kojoj se zauzimamo za sebe, ali uvažamo  i poštujemo tuđe granice. Živimo u vremenu gde je manipulacija široko rasprostranjna, te razne tehnike imaju i svoje ime.

Postoje definicije gde se manipulacija definiše kao skriveni i zlonamerni uticaj na emocije i ponašanje nekog čoveka, da bi smo dobili neke resurse od njega i iskoristili ga, za naše potrebe. Činjenica je da sve može biti manipulacija i ništa ne mora, nužno biti manipulacija. Manipulacija je u principu oblik međusobne komunikacije između ljudi. Manipulišu svi, pitanje je samo kvaliteta i cilja date manipulacije.

Šta je manipulacija-nužno zlo?

Iz gore navedenog proizilazi da manipulacija ne mora biti nužno negativna. Postoje i pozitivni primeri  manipulacije. Na primer kada čoveka želite da sačuvate od bola, pa manipulišete činjenicama da ga istom ne izložite.

S druge strane, samo vaspitanje deteta se odvija kroz neki oblik manipulacije. Manipulacija je i kada detetu dajete nagradu ili ga kažnjavate i sankcionišete za neprihvatljivo ponašanje. S druge strane mala dece plaču, nesvesno manipulišuči maminim emocijama, da bi njihove potrebe bile zadovoljene, jer ne umeju drugačije, još nisu naučili. Ruku na srce neki nikada i ne nauče…

Već sam napisala jedan tekst o jednoj tehnici manipulacije, gaslajtingu. U ovom tekstu ću pisati o negativnim oblicima manipulacije. Onim  koji se primanjuju na našu štetu i za „više dobro“. Potrudiću se da dam i neke primere samozaštite kada se nad vama koriste tehnike manipulativnog delovanja.

 

Tekst o gaslajtingu možete pročitati klikom na link: https://hronicniumor.com/gaslajting-manipulacija/

 

 

Šta je manipulacija-kontrola nad vama
Šta je manipulacija-kontrola nad vama

 

Šta je manipulacija-kako funkcioniše?

Svaki oblik komunikacije može biti manipalativan. Manipulacija se može desti sa bližljim, prijateljima, na poslu, u šopingu…gde god. Čim komuniciramo, a što je neophodno, jer smo socijalna bića.  I  komununikacija je naša potreba, u riziku smo da budemo izmanipulisani.

Reči možete posmatrati kao dugmiće koje drugi  „pritiskaju u našem mozgu“, s ciljem da mi odreagujemo. I mi automatski često i reagujemo! Svaka komunikacija može biti manipulacija, samo što negativno upravljena manipulacija, ima za cilj postizanje kontrole nad vama. A manipulator dobija ponašanje od vas, kakvo mu je neophodno za ostverenje njegovih ciljeva, ne uzimajući u obzir vaše emocije i potrebe.

Mislim da je u današnjem svetu zanačajno poznavati i prepoznavati tehnike manipulativnog delovanja na nas. Da bi ste mogli da zaštitite svoje interese i lične granice. Da očuvate svoje mentalno zdravlje. Ali, istovremeno poštujući interese i lične granice vašeg sagovornika, učiite se asertivnosti.

Mi utičemo jedni na druge i to je činjenica. I ti uticaji mogu naneti štetu ili korist. Svako od nas zadovoljava svoje potrebe, želi da ostvari svoje ciljeve i da dobije od drugih neki rezulatat.

A o manipulaciji često  govorimo u slučaju kada nas ti rezulatati ne zadovoljavaju. Pri tome ovde treba biti oprezan. Kada druge nazivamo manipulatorima i sami na neki način postajemo manipulatori. Jer prebacujemo odgovornost na drugog čoveka, stvaramo mu osećaj krivice i stida. Naravno, pod uslovom da taj drugi čovek ima kapacitet da oseti  emocije.

 

 

Šta je manipulacija-kada nam kažu da vidimo šta oni žele
Šta je manipulacija-kada nam kažu da vidimo šta oni žele da vidimo

 

Kako se stvara manipulator-dečja trauma

Postoje ljudi za koje su drskost, uvrede, provokacije i manipulacija, osnovni način komunikacije i izgradnje odnosa. Neki od njih su odrastali u disfunkcionalnim porodicama, gde je porodica funkcionisala po tim pravilima. To su porodice gde su se odnosi gradili ne na dijalogu, ljubavi, podršci, emocionalnoj bliskosti i zdravoj privrženosti. U tim porodicama dinamika je od starta poremaćena i građena je na manipulacijama. Najčešće nametanjem detetu osećnja krivice ili stida ili drugih toksičnih emocija.

Neki od tih ljudi sa toksičnom porodicom imaju narcisodne, antisocijalne, histrionične, border lajn ili druge kliničke simptome i na drugi način nisu sposobni da komuniciraju. Menjati ih, popravljati ih ili ubeđivati se sa takvim ljudima je potpuno beskorisno.  A može biti i opasno!!!! Oni se mogu promeniti jedino svesnom odlukom o promeni i dugotrajnim psihoterapeutskim procesom. Na to se oni retko odlučuju. Ali zato pati njihova bliža okolina,  jer praktično „truju sve oko sebe“ , zbog ogromne negativne energije i nezrelosti.

Kod ovih ljudi često postoji tendencija odbacivanja odgovornosti za svoje postupke. Uvek je loš i kriv neko spolja, neko drugi!!! Ali mi smo nekada prinuđeni, da imamo komunikaciju i sarađujemo sa ovim ljudima. Zato je i važno imati imformacije o načinu komunikacije sa njima. Bez da uđete u konflikt ili da vam oni poruše vaše lične granice…što će se svakako truditi da urade!

Kako komuniciraju  manipulatori?

Većina manipulacija je povezana sa osećanjima stida, krivice i svaljivanjem odgovornosti na vas. Kako god da vas „napadnu“ često  ćete osetiti narušavanje vaših ličnih granica, vaših moralnih vrednosti, pasivnu agresiju ili otvorenu agresiju, ponižavanje ili omalvažavanje vašeg mišljenja, stava ili problema. Cilj ovakvih ponašanja jeste delovati na vrednosti čoveka, na ono što mu je zaista važno i udariti po tome. Ukoliko smo nesvesni šta nam se događa, obično sledi naša jaka emocionalna reakcija, koja nas izbacuje iz ravnoteže!

TO manipulator i hoće!

Šta je manipulacija-šta vam manipulatori mogu reći…

Da ste loš muž, ćerka, majka, žena, radnik…..! Da ste manipulator!(To je ono što se u psihologiji naziva projekcija, njihovog ponašanja na vas). Zatim dolazimo do stvaranja osećanja krivice. To je napad na vaš rad, znanje i rezultate! Tu ste često krivi, stalno se ne snalazte, stalno pravite greške! Treća stavka je ponižavanje! I tu vam mogu reći da ste nesposobni, da ništa ne znate, da ste lošiji od drugih i kao takvi nikom ne trebate! Četvrta stavka je prebacivanje odgovornosti! Tu će vam reći da ste dužni, stalno nešto morate, u suštini konsatantno ste dužni manipulatoru!

Ovo je igra u kojoj vi morate biti postiđeni, u strahu, u dugu, krivi za sve, da bi manipulator mogao nekažnjeno da „pije vašu krv “ i  crpi energiju iz vas! Da dobija validaciju na vaš račun i da uzima beskonačno vaše resurse!

Većina tehnika psihološkog nasilja i poznati krug narcisoidnog zlostavljanja najčešće počinje sa fazom idealizacije, ushićenja i medenog meseca! I što su intezivniji komplimenti bili u početku, tim će biti gore biti ponižavanje i odbavcivanje, kada manipulator zadobije vaše poverenje i zatvori toksični krug! Ukoliko vam neko za 7 dana poznanstva kaže kako su ga izdali, kako su ga uvredili, kakvo su mu zlo pričinili, a vi ste eto, potpuno drugačiji,dar sa neba, lek na ranu…zastanite! Ovo je ozbiljan znak za uzbinu! U odnose zato i treba ulaziti postepeno, a ne naglo!

 

Šta je manipulacija-kao snažna oluja koja muti razum
Šta je manipulacija-kao snažna oluja koja muti razum

 

Šta je manipulacija-tehnike manipulativnog dejstva

Dole navedene tehnike su deo oruđa kod poremećaja ličnosti-narcisoidnih, psihopatski struktura, graničnog, antisocijalnog poremećaja ličnosti. Ali nekad ih koriste i ljudi bez tih poremećaja, istina ređe.

1.GASLAJTING-izvrtanje vaše realnosti. O ovoj tehnici imate ceo tekst na blogu.

2. VISHOLDING- kažnjavanje tišinom. U ovoj igri manipulator vas kažnjava ćutanjem i ignorisanjem, dok normalno komunicira sa vašom okolinom. Ovo je oblik pasivne agresije usmeren prema vama. Prosto rečeno neko se duri, a vi pogađajte šta nije u redu! Čest je u pratnerskim odnosima ili kao deo mobinga na poslu, ali se može i javljati u prijateljskim odnosima.

3. BOMBARDOVANJE LJUBAVLJU-ovo je onaj divni medeni mesec u odnosu sa narcisoidnim i drugim makijavelističkim strukturama ličnosti. Karakteriše ga brz ulazak u odnos, pažnja pokloni, davanje, komplimenti. Nekad se manipulator ponaša kao da ste srodna duša, kao da je na vas čekao celog života… Nakon ove faze zasigurno će, doći faza, kada ste uvučeni u odnos, u kom će slediti uslediti ponižavanje i odbacivanje. Grandiozni narcis često ovako gradi odnose.

4. HUVERING-Kada manipulator oseti da izlazite iz odnosa, udaljavate se, postavljate granice uložiće sav napor i sve svoje resure da vas ponovo vrati u toksičnu vezu. Hoovering je taktika manipulacije koja se koristi za „usisavanje“ žrtve manipulacije, nazad u cikluse toksičnih odnosa. Manipulator se  plaši se da će mu žrtva „pobeći”, pa se može upustiti u bombardovanje ljubavlju, glumiti krize, uhođenje ili započeti kampanju klevetanja svoje žrtve. Hoovering je oblik emocionalnog zlostavljanja koji obično koriste oni sa poremećajima ličnosti, posebno narcističkim poremećajem ličnosti.

O gostingu…

 

Šta je manipulacija-kad pomute um i emocije
Šta je manipulacija-kad pomute um i emocije

5.GOSTING(Ghosting)-  Sama manipulativna tehnika je nazvana i izvedena iz engleske reči „Ghost“, što znači duh. Ovu tehniku karakteriše jedan priod intezivnih i bliskih odnosa sa osobom. Potom manipulator na neko vreme jednostavno „nestaje“, kao duh iz vašeg života. Prestaje da se javlja na telefon, ne odgovara na poruke i ne kontaktira vas na društvenim mrežama.

Gosting možemo doživeti i od nemanipulativnih ljudi kojim jednostavno „nismo legli“ i ne delimo iste interese i uverenja, pa se udaljavaju od nas i nestaju. Ali ti ljudi nas obično više ne kontaktiraju i odnos prestaje. Kod manipulativnog gostinga manipulator se obavezno vraća u odnos, nekad i bez opravdanja.  I često se ponaša kao da prekida odnosa nije bilo i nastavlja sa bombardovanjem ljubavlju i drugim tehnikama.  Ukoliko se pobunite često će vam reći da ste preosetljivi i da je bio pezauzet ta 3 meseca- i eto nam ga i gaslajting....

 

Za još informacija o huveringu, možete pročitati klikom na link: https://www.choosingtherapy.com/hoovering/

 

 

 

Šta je manipulacija-kozavisnički odnosi
Šta je manipulacija-kozavisnički odnosi

Kako reagovati na manipulaciju?

Ukoliko vas neko ponižava, kritikuje, ignoriše, provocira, važno je znati kako reagovati u takvoj komunikaciji. Postoji nekoliko opštih pravila:

  • Prvo pravilo-ukoliko objašnjavate i oravdate se manipulatoru, izbubili ste. Uveo vas je u njegovu igru. Ko zna da je u pravu, nema potrebu za pravdanjem i tačka. Bez opravdavanja i objašnjavanja bilo čega za šta vas optužuju.
  • Drugo pravilo-ukoliko su vas razljutili i izvukli vašu emocionalnu reakciju, strah, bes, palač…opet dobili su to što su hteli…
  • Treće pravilo-ukoliko ste samo slegli ramenima i prećutali i pretrpeli, znači priznali ste to za šta vas optužuju i opet su vas uvukli u njihovu igru…

U prethodni primerima vidimo da čovek, pada na provokaciju i igra tu ulogu koja mu je dodeljena.

Plastično i karikirano objašnjeno, ukoliko vas svinja pozove da se valjate sa njom u blatu da li ćete pristati? Svinji je blato prirodno okruženje, a valjanje velika ugodnost. A ukoliko vi to uradite samo ćete se isprljati ili možda i ostati u tom blatu…

TEHNIKE ODGOVORA NA PROVOKACIJU

 Zamagljivanje

Zamagljivanje je najlaganiji način odgovara. Vi ne odgovarate, ne pravdate se, ne reagujete emocionalno. Prosto razmazujete provokaciju konstatacijama tipa: „Zanimljivo pitanje…imate interesnatno mišljenje…možda se i na taj način može razmišljati, a možda i ne mora „, „Možda bi i meni da sam na vašem mestu takva misao pala na pamet, a možda i ne…ta ko će to znati“…..Često političari ovom tehnikom izbegavaju odgovore na pitanja, na koja ne žele da odgovore.

Repriza i dovođenje manipulacije do apsurda

To je tehnika u kojoj potpuno obesmišljavate i anulirate manipulaciju. Na primer ako vam kažu: “ Najgori si i najnespobniji čovek u ovoj firmi“…ovakvu manipulaciju dovodite do apsurda, tako što je potvrdite i produbite je, te možete reći: „Da, to je tako, samo mislim da sam još gori od toga, mogu reći da sam najgori od svih zaposlenih u državi, a možda i u Evropi, „…. 🙂 Ili ukoliko vam kažu da ste manipulator i zlostavljač…odličan primer odgovora je, „Da,  ali ne običan manipulator, već vrhunski i upravo se nalaziš pod dejstvom moje hipnoze i ko zna kakve sam ti psiho-viruse već ubacio,čime sam te zarazio“ ….Kao što vidite ova tehnika je dosta ozbiljnija i veoma šokirajuća… ne prepiremo se, ne ubeđujemo se, samo naglašavamo sve što je manipulator rekao i jednstavno manipulacija postaje apsurdna.

Tehnika kolapsa

To je suprotna reakcija na provokaciju, prekidanje šablona u koji vas uvlače. Umesto stida, straha i krivice koje vam serviraju, vi regujete sa ponosom, zahvalnošču i radošću. Na kritiku reagujete kao da ste dobili pohvalu i medalju. Na primer kažu vam: „Ne vredite ništa, vas treba kazniti“, a vi na to možete odgovoriti “ Vidim da se ljutite, teške su vam te emocije, jako sam srećan zbog vas što izbacujete to iz sebe“ … 🙂

Iako ove odabrane tehnike odbrane,  jesu manipulativne, često imaju terapeutsko dejstvo u konfliktu. Primenom ovih tehnika konflikt se prosto uspori do te mere, dok ga ne izbrišemo apsurdom. I dolazimo do toga da niste uvučeni u manipulaciju, i niste ušli u konflikt, a razbili ste šablon i sačuvali lične granice! Sve ove tehnike se detaljno izučavaju na različitim NLP kursevima. I potrebno je vežbanje i strpljenje. Ali  treba ih znati, da u slučaju nužde, možete ih  primeniti, kao moćan alat da se zauzmete za sebe!  Informisan, znači naoružan!!!!

Želim vam što više iskrenih i autentičnih odnosa sa drugim ljudima, i da što manje primenjujete ove tehnike! One se primenjuju strogo u svrhu zaštite sebe i svojih ličnih granica…a njihovom zloupotrebom i sami možete postati manipulativni….

Izvor: Anton Mahnovski, ruski geštalt psihoteraput

 

Ukoliko vam se tekst svideo ili imate neke nedoumice, slobodno pišite u komenterima i delite!

Hvala na čitanju!

dr Vesna Ikonić Marinković

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Autor

dr Vesna Ikonić Marinković

Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. U julu 2019. godine sam položila specijalistički ispit iz pedijatrije sa najvšom ocenom, a iste godine sam se zaposlila u struci na poslovima pedijatra.

pratite

baner hronicni umor
baner hronicni umor

ostali sadržaji